Цялата информация е във вашите ръце!

реклама

Как държавите се борят с кризата COVID-19?

Ето какво правят правителствата на различни държави, за да стимулират своите икономики

Новият коронавирус COVID-19 предизвика криза в световната икономика. С над 137 000 случаи, потвърдени в страни по целия свят, Световната здравна организация (СЗО) обяви вируса за глобална пандемия, което означава, че той ще има устойчиво глобално въздействие.

COVID-19 крие сериозен риск от изпращането на много страни в рецесия. В отговор на тази криза правителствата и централните банки по целия свят приеха мерки за фискални и парични стимули за противодействие на смущенията, причинени от коронавируса.

Вижте какво правят редица държави за да се справят с кризата и ги сравнете с взетите у нас мерки.

Китай (Хонг Конг)

Централната банка на Китай, Народната банка на Китай, предприе няколко политически мерки, насочени към осигуряване на парични стимули:

 • На 3 февруари 2020г. централната банка разшири операциите с репо-сделки за 174 милиарда долара. Репо-сделката е процес, при който централната банка изкупува ценни книжа от търговски банки чрез наддаване със споразумение за връщането им обратно в бъдеще. Този ход има за цел да остави банките стабилни и да им позволи да имат повече пари в брой. На 4 февруари добавиха още 71 милиарда.
 • Китай намали референтните лихвени проценти. Централната банка на страната, Народната банка на Китай, намали основната ставка на едногодишния заем от 4,15% на 4,05%, а петгодишната ставка от 4,80% на 4,75%.
 • На 13 март Централната банка намали изискванията за минимален банков резерв. Така китайската централна банка насърчава банките да отпускат заеми на малкия и среден бизнес и призова кредиторите да отпускат евтини заеми и да търпят забавени плащания от компании, засегнати от кризата.

Хонконг обяви значителен пакет от фискални стимули като част от бюджета си за 2020-2021г. на 26 февруари 2020г. Той включва:

 • Парична субсидия в размер на 1200 долара за всички възрастни постоянни жители
 • Плащане на наема за един месец за хората, които живеят в обществени жилища
 • Намаляване на данък общ доход и данъците на имуществото и бизнеса
 • Заеми за бизнеса с ниски лихви, гарантирани от държавата
 • Допълнителни месечни доходи на пенсионерите и хората с увреждания

Австралия

На 12 март Правителството обяви икономически план от 17,6 милиарда долара, за да задържи австралийците на работните им места, да поддържа бизнеса и да подкрепя домакинствата и австралийската икономика.

 • Подкрепа за бизнес инвестиции
 • Предоставяне на помощ за малкия и средния бизнес да останат на пазара и да запазят служителите си
 • Целенасочена подкрепа за най-силно засегнатите сектори, региони и общности
 • Стимулиране на домакинствата, еднократно стимулиране в размер на 750 долара на пенсионери, ветерани и други

САЩ

 • Федералния резерв на САЩ предприе редица важни мерки за предоставяне на финансов стимул:
 • На 12 март Федералния резерв разшири репо-сделките, като добави 1,5 трилиона долара ликвидност на банковата система.
 • Финансиране на разработка за ваксина
 • Финансиране на държавните и местните власти за борба с разпространението на вируса
 • Безплатно тестване за всички хора дали са заразени с вируси
 • Обезщетения за безработица
 • Платен отпуск по болест за някои работници, засегнати от COVID-19
 • На 17 март министърът на финансите обяви, че физическите лица и предприятията ще имат допълнителни 90 дни след 15 април, за да платят данъчните си сметки.
 • На 19 март лидерът на мажоритарното мнозинство в Сената пусна проектозакон на пакет за стимулиране „Фаза три“.
   – Данъчен кредит от 1200 долара за възрастен и 500 долара за всяко дете за някои семейства.
   – 300 милиарда долара заеми за малък бизнес с под 500 служители, като заемите са ограничени до 10 милиона долара. Част от заема ще бъде простена, ако компаниите не уволнят служители до края на юни.
   – 50 милиарда долара заеми и гаранции за заем на пътническите авиокомпании.
   – 150 милиарда долара заеми и гаранции за заеми за „други фирми, отговарящи на условията“.

Южна Корея

Южна Корея обяви пакет за стимулиране в размер на 9,8 милиарда долара на 3 март 2020г.

 • Субсидии за малък и среден бизнес в помощ на компаниите да плащат на работниците
 • Субсидии за отглеждане на деца
 • Преквалификация на работа за хора, които са загубили работата си

Великобритания

На 11 март 2020г. Централната банка на Обединеното кралство въведе следните стимулиращи мерки:

 • Понижаване на лихвите с 0,5%
 • Намаляване на капиталовите изисквания за банките в Обединеното кралство
 • Банката на Англия продължи финансовото стимулиране с непланирана обява на 19 март. В която заяви, че купува държавни облигации и корпоративни облигации на Обединеното кралство на стойност 200 милиарда паунда и намалява лихвените проценти с 0,15 на 0,1%
 • Намаление на данъците за търговците на дребно
 • Парични субсидии за малки предприятия
 • Осигуряване на болнично заплащане за хората, които трябва да се самоизолират. Субсидия за покриване на разходите на болни работници в малкия бизнес
 • Разширен достъп до държавни помощи за самостоятелно заетите и безработните
 • На 17 март Великобритания представи още един по-голям пакет стимули. Той включва, наред с други неща:
  379 милиарда долара гаранции за бизнес заеми
  23 милиарда долара за намаляване на данъците върху бизнеса и отпускане на финансиране за бизнеса, засегнат най-лошо от вируса, като например търговията на дребно и хотелиерството

Германия

Германия упълномощи своята държавна банка (банка, управлявана от правителството, но не и централна банка), да отпусне на компаниите 610 милиарда долара, за да смекчи ефектите от кризата.

Франция

 • На 17 март френският министър на финансите обяви пакет от помощи за 49 милиарда долара, който включва следните неща:
 • Значително намаление на данъците за социално осигуряване
 • Обезщетения за безработица за хора, принудени да работят на непълно работно време
 • Гаранция на банкови заеми в размер до 327 милиарда долара за подпомагане на бизнеса.

Италия

Италия обяви план с 28 милиарда долара на 11 март, който ще бъде разделен на два отделни пакета разходи. Освен всичко друго, той включва:

 • Добавяне на пари във фонд, гарантиращ заеми на малкия и средния бизнес
 • Пари за компании, които са били засегнати особено силно от кризата
 • Помощ за тези, които са застрашени от съкращения

Холандия

Холандското правителство приема пакет от нови мерки, предназначени да спасят работните места и икономиката:

 • Всяка компания, която очаква да загуби поне 20 на сто от приходите си, може да кандидатства пред Агенцията за застраховане на служителите за надбавка, която ще й позволи да изплаща възнагражденията на служителите си в продължение на три месеца (максимум до 90 на сто от заплатата, в зависимост от загубата на оборот)
 • Правителството ще въведе временна схема с облекчени правила в подкрепа на независими изпълнители (включително самостоятелно заети лица) и ще им позволи да продължат дейността си
 • Нидерландската данъчна и митническа администрация ще спре събирането на данъци веднага след получаване на искането за разсрочване
 • Лихвата за просрочен данък, която обикновено се начислява след изтичане на срока на плащане, временно ще бъде намалена от 4% до почти 0%
 • Компаниите, които изпитват затруднения при получаване на банкови заеми и банкови гаранции, ще прибягват до схемата за гаранционно корпоративно финансиране
 • Qredits прилага временна спешна мярка, при която малките компании, засегнати от коронавирусната пандемия, ще получат шестмесечно отсрочване на изплащане, а лихвеният процент по техните заеми автоматично ще бъде понижен до 2% през този период
 • Схема на обезщетение за засегнатите сектори
 • Временни гаранции за фирми, занимаващи се със земеделие и градинарство

Япония

Япония е отпуснала два пакета заеми за малкия и среден бизнес, един пакет за 4.6 милиарда долара през февруари и 15 милиарда долара на 11 март.

Канада

Банката на Канада обяви редица мерки за предоставяне на финансови стимули:

 • На 4 март намали лихвите с 0,50%
 • На 12 март тя обяви, че разширява операциите за изкупуване на облигации и репо-сделки
 • На 16 март тя обяви, че разширява това, което може да се използва като обезпечение за репо операции, а също така увеличи покупките на обезпечени с ипотека ценни книжа
 • Службата за надзора на финансовите институции (OSFI), финансовият регулаторен орган на Канада, намали изискванията за банков резерв, което позволява на банките да отпуснат допълнителни 214 милиарда долара
 • Канадското правителство обяви 7,1 милиарда долара заеми за бизнеса, за да им помогне да се справят с вредите, които коронавирусът нанася на икономиката

Международни мерки

На 15 март централните банки на Канада, Обединеното кралство, Япония, САЩ, Швейцария и Европейската централна банка се договориха да понижат цената на договореностите за валутни суапове за ликвидност в долари. Това помага на централните банки да осигурят налични средства за хората и предприятията, които искат да вземат заеми в долари, а не в местната валута. С намаляването на цената на тези суапове, става по-лесно и по-евтино да се изтегли заем в долари извън САЩ.

На 19 март Федералният резерв обяви, че установява суапове за ликвидност в долари с централните банки на Австралия, Бразилия, Дания, Южна Корея, Нова Зеландия, Сингапур и Швеция.

На 4 март Международният валутен фонд отпусна 50 милиарда долара заеми на разположение за справяне с коронавируса, включително 10 милиарда долара заеми с нулева лихва за най-бедните страни членки на МВФ.

На 16 март МВФ каза, че „е готов да мобилизира целия си капацитет от 1 трилион долара, за да помогне на членството ни“.

На 3 март Световната банка обяви първоначален пакет заеми до 12 милиарда долара за страните, за да се справят с кризата от коронавируса.