Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: 25 Април 2024 г.

Петрофф Адвъртайзинг ООД, наричан по-долу („нас“, „ние“ или „нашите“) управлява уебсайта https://spiritell.com (наричан по-долу „Услугата“).

Тази страница ви информира за нашите политики по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга, и за избора, който сте направили за разкриване на тези данни.

Ние използваме вашите данни, за да предоставим и подобрим Услугата. Използвайки Услугата, вие приемате събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, използваните в тази Политика за поверителност термини имат същите значения като в нашите Общи условия, достъпни от https://spiritell.com

Определения

Лични данни – означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Данни за използване – данни за използване са данни, събирани автоматично или генерирани от използването на Услугата, или от самата Сервизна инфраструктура (например продължителността на посещението на страница).

Бисквитки – Бисквитките са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

Администратор – Администратора е физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или съвместно с други лица) определя целите и начина, по който всяка лична информация се обработва или трябва да се обработва. За целите на тази Политика за поверителност. В случая, ние сме Администратор на лични данни.

Обработващ лични данни –  Обработващият данни е всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

Субект на данни (или потребител) – Субект на данни е всяко живо физическо лице, което използва нашата Услуга и е обект на Лични данни.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата услуга за вас.

Видове събирани данни

 Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентификация („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес
 • Бисквитки и данни за използване

Можем да използваме Вашите лични данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да ви интересува. Можете да се откажете да получавате всякаква или всички тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.

Данни за употреба

Можем също така да събираме информация за начина на достъп и използване на Услугата („Данни за използване“). Тези данни за използването могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за проследяване и бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата Услуга и за да извлечем определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочите определени бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

Сесийни бисквитки. Използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашата услуга.

Предпочитани бисквитки. Използваме „Предпочитани бисквитки“, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.

Бисквитки за сигурност. Ние използваме бисквитки за сигурност за целите на сигурността.

Рекламни бисквитки. Рекламните бисквитки се използват, за да ви служат с реклами, които може да са от значение за вас и вашите интереси.

Използване на данни

Петрофф Адвъртайзинг ООД използва събраните данни за различни цели:

 • За да предоставим и поддържаме нашата Услуга
 • За да Ви уведомим за промени в нашата Услуга
 • За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да го направите
 • За да осигурим поддръжка на клиенти
 • Да съберем анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга
 • За да следим използването на нашата Услуга
 • За откриване, предотвратяване и адресиране на технически проблеми
 • За да ви предоставим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или сте се интересували, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация

Правна основа за обработка на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕАОС), правното основание за събиране и използване на личната информация, описана в настоящата Политика за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и конкретния контекст, в който ги събираме, от правното основание на Петрофф Адвъртайзинг ООД.

Петрофф Адвъртайзинг ООД може да обработва Вашите лични данни, защото:

 • Трябва да изготвим договор с вас
 • Вие ни дадохте разрешение за това
 • Обработката е в нашите законни интереси и не се отменя от вашите права
 • Трябва да се съобрази със закона

Запазване на данни

Петрофф Адвъртайзинг ООД ще запази личните Ви данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степента, необходима, за да се съобразим с нашите правни задължения (например, ако от нас се изисква да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешим спорове и да приложим нашите правни споразумения и политики.

Петрофф Адвъртайзинг ООД също ще запази данните за употреба за вътрешни анализи. Данните за употреба обикновено се запазват за по-кратък период от време, с изключение на случаите, когато тези данни се използват за засилване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или ние сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително личните данни, може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън България и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително личните данни, в България и ги обработваме там.

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява вашето съгласие за прехвърлянето.

Петрофф Адвъртайзинг ООД ще предприеме всички стъпки, разумно необходими, за да гарантира, че вашите данни се третират безопасно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се прехвърля вашите лични данни до организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурност на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Правни изисквания

Петрофф Адвъртайзинг ООД може да разкрие личните Ви данни с добросъвестно убеждение, че такива действия са необходими за:

 • Да спазва законно задължение
 • За защита на правата или собствеността на Петрофф Адвъртайзинг ООД
 • За предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка със Услугата
 • За защита на личната безопасност на потребителите на Услугата или на обществеността
 • За защита от юридическа отговорност

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната му сигурност.

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте жител на Европейското икономическо зона, имате определени права за защита на данните. Петрофф Адвъртайзинг ООД има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на личните си данни.

Ако искате да бъдете информирани за това какви лични данни ние държим за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • Правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за вас. Когато е възможно, можете да получите достъп, актуализирате или поискате изтриване на личните си данни директно в секцията за настройки на вашия акаунт. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с нас, за да ви съдействаме.
 • Право на поправка. Имате право да коригирате информацията си, ако тази информация е неточна или непълна.
 • Право на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни.
 • Право на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни.
 • Право на получаване на данните. Имате право да получите копие от информацията, която имаме върху вас, в структуриран, машинно четим и често използван формат.
 • Право на оттегляне на съгласието. Освен това имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато Петрофф Адвъртайзинг ООД разчита на вашето съгласие да обработи личната ви информация.

Моля, обърнете внимание, че можем да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания.

Имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашите лични данни. За повече информация, моля свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Доставчици на услуги

Можем да наемем трети компании и физически лица, за да подобрим нашата услуга („доставчици на услуги“), да предоставим услуга от наше име, да извършим услуги свързани със сайта, или да предоставим достъп за да ни помогнат да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до Вашите лични данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

Analytics

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни за наблюдение и анализ на използването на нашата Услуга.

 • Google Analytics. Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайтове. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа. Можете да се откажете от предоставянето на вашата активност в Услугата на разположение на Google Analytics, като инсталирате добавката на браузъра за отказване от Google Analytics. Добавката не позволява JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Анализ за активност на посещения. За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете мрежата за поверителност и условия на Google в страница: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Advertising

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да ви показваме реклами, за да помогнем за поддръжката на нашата Услуга.

 • Google AdSense и DoubleClick CookieGoogle, като доставчик на трети страни, използват бисквитки, за да показват реклами в нашата Услуга. Използването на бисквитката DoubleClick от Google позволява на нея и нейните партньори да показват реклами на нашите потребители въз основа на посещението им в нашата Услуга или други уебсайтове в Интернет. Можете да се откажете от използването на бисквитката DoubleClick за рекламиране въз основа на интереси, като посетите страницата за настройки на Google Ads: http://www.google.com/ads/preferences/

Връзки към други сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практики на сайтове или услуги на трети страни.

Лични данни на децата

Услугата ни не е адресирана към никого под 18-годишна възраст („Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 18 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим по имейл и / или видно известие за нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „ефективната дата“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас.