Знаете ли коя е най-дългата река в България?

най-дългата река в българия

Има ли един верен отговор на въпроса – Коя е най-дългата река в България?

Преценете сами:

  • Най-дългата река на която България има бряг, е река Дунав (2850км), обхващайки почти цялата северна граница.
  • Ако говорим за най-дългата, която минава през територията на България (също и най дълбоката) е река Марица (472км).
  • Река Искър (368км), е най-дългата река, която тече единствено на територията на България.

Прочети Още: Най-дългата река в света е…

реклама


България е богата на водни ресурси, като има голям брой реки разделени на няколко региона въз основа на местоположението на устието им.

Повечето реки в северния регион на България са притоци на река Дунав, докато тези в източния регион са къси и се оттичат в Черно море.

Реките в Южна България се вливат в Егейско море, с изключение на Искър, която извира от Рила и минава през Стара планина, образувайки пролом, за да достигне до р. Дунав.

Вижте интересни факти за шестте най-дълги реки в България:

Дунав

Знаете-ли-коя-е-най-дългата-река-в-България

Река Дунав преминава през Централна и Източна Европа и тече през 2850км в десет европейски държави, преди да се оттече в Черно море.

470км от северната ни граница са бряг на река Дунав.

Някога Дунав е бил дългогодишна граница на Римската империя, а днес протича през 10 държави, повече от всяка друга река в света.

От древни времена Дунав се е превърнал в традиционен търговски път в Европа.

Дунав е втората най-дълга река в Европа след Волга и приблизително 2415км от течението на реката е плавателно.

Делтата на Дунав е най-голямата делта на река в Европейския съюз и най-добре запазената делта на река в Европа, обект на ЮНЕСКО за световно наследство от 1991г.

Също така реката е важен източник на хидроенергия и питейна вода.

Марица

Знаете-ли-коя-е-най-дългата-река-в-България

Река Марица тече 472км от Рила планина в България до Егейско море.

Приблизително 322км от течението на реката се намира в рамките на територията на България.

Марица е и най-дългата река, разположена изцяло във вътрешността на Балканския полуостров.

Струма

Знаете-ли-коя-е-най-дългата-река-в-България-струма

Дължината на река Струма е 415км. Извира от Витоша планина и се влива в Егейско море в Гърция.

Приблизително 290км от течението на реката се намира в рамките на България.

Реката има дренажен басейн, който обхваща 17 330км2, като 10 797км2 са в България, а останалата част от басейна попада в Гърция и Северна Македония.

Струма е основният приток и отлив на Бутковското езеро в Гърция.

Тунджа

Знаете-ли-коя-е-най-дългата-река-в-България-тунджа

Река Тунджа извира от централните части на Стара планина на север от Калофер.

Тунджа е с дължина 390км, от които 349км на българска територия,  преди град Ямбол прави рязък завой на юг, докато не срещне Марица в Одрин, Турция.

Реката има около 50 притока, като основните са Синаповска, Поповска и Мочурица.

Искър

Знаете-ли-коя-е-най-дългата-река-в-България-искър

Река Искър тече 368км извирайки от планинската верига Рила, минава през Стара планина, като там образува грандиозното Искърско дефиле, а при Лакатник реката започва да тече на обратно в североизточна посока до нейното вливане в река Дунав.

Геологически Искър е най-старата река на Балканския полуостров.

Това е най-дългата река в България, разположена изцяло в рамките на страната, и е основният източник на яз. Искър.


Виж още: Най-големият язовир в България


Искърът има значителна икономическа роля, тъй като осигурява вода за битова и промишлена употреба.

Осъм

Знаете-ли-коя-е-най-дългата-река-в-България-осъм

Дължината на река Осъм е 314км. Реката има два основни притока в горното си течение: Черни Осъм, който извира от подножието на връх Левски и Бели Осъм, който извира от северните склонове на връх Козя стена.

Река Обща дължина Дължина в България
Дунав 2852 470 (бряг, граница)
Марица 472 322
Струма 415 290
Тунджа 390 350
Искър 368 368
Осъм 314 314

Таб.1 (най-дългата река в България)

Често задавани въпроси

Коя е най-дългата река която извира в България?
Реката, която извира у нас и е с най-голяма дължина е р. Марица.
Коя е най-дългата река която е изцяло в България?
Реката с най-голяма дължина, която тече изцяло на територията на страната ни е р. Искър.

Прочети Още:

Споделете тази статия

Как актуализираме тази статия:

Непрекъснато следим за налична нова информация и актуализираме нашите статии.

Дата на публикуване:

Дата на последна промяна: