Кога настъпва пролетта и какво е Пролетно равноденствие?

Кога настъпва пролетта

Какъв е верният отговор на въпроса – кога настъпва пролетта?

В Северното полукълбо пролетно равноденствие настъпва, когато слънцето пресича линията на екватора, насочвайки се на север.

Астрономически погледнат, това събитие бележи началото на пролетта в северната половина на земното кълбо.

реклама

Според метеорологията, първи ден на пролетта е 1 март.

След тази дата Северното полукълбо започва да се накланя повече към Слънцето, което води до увеличаване на деня и по-високи температури. (В Южното полукълбо е точно обратното: пролетно равноденствие бележи началото на есента).

Кога настъпва пролетта?

През 2024г. пролетно равноденствие е в Вторник, 20 март, в 05:06 ч.  В Северното полукълбо тази дата бележи началото на пролетния сезон.

ДАТИ И ВРЕМЕНА НА ПРОЛЕТНОТО РАВНОДЕНСТВИЕ

Година Пролетно равноденствие (Северно полукълбо)
2021г. Събота, 20 март, в 11:37 ч.
2022г. Неделя, 20 март, в 17:33 ч.
2023г. Понеделник, 20 март, в 23:24 ч.
2024г. Вторник, 20 март, в 05:06 ч.
2025г.  Четвъртък, 20 март, в 11:01 ч.
2026г. Петък, 20 март, в 16:45 ч.
2027г. Събота, 20 март, в 22:24 ч.

таб.1 (Кога настъпва пролетта и Пролетно равноденствие)

КАКВО ТОЧНО ОЗНАЧАВА „ПРОЛЕТНОТО РАВНОДЕНСТВИЕ“?

Думата равноденствие  идва от латинските думи за „еднаква нощ” – aequus  (равен) и nox  (нощ).

По отношение на равноденствието продължителността на деня и нощта е почти еднаква във всички части на света.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРЕЗ ПРОЛЕТНОТО РАВНОДЕНСТВИЕ?

ПРОЛЕТНОТО РАВНОДЕНСТВИЕ
кредит: wikipedia

През пролетното равноденствие слънцето пресича екватора, като се насочва от юг на север. Нарича се „небесен” екватор, защото е въображаема линия в небето над екватора на Земята.

Ако стояхте на екватора, слънцето щеше да мине директно над главата по пътя си на север.

Равноденствията са единствените два пъти годишно, когато слънцето изгрява право от изток и залязва право на запад за всички нас на Земята!

Докато слънцето преминава отгоре, наклонът на Земята е нула спрямо слънцето, което означава, че оста на Земята не сочи към слънцето и не е далеч от него. (Обърнете внимание обаче, че Земята никога не е в изправено положение, а винаги е наклонена по оста си с около 23,5 градуса).

След пролетното равноденствие Северното полукълбо се накланя към Слънцето. Деня се увеличава за сметка на нощта на 24-часа. Количеството дневна светлина всеки ден ще продължи да се увеличава до лятното слънцестоене през юни, през което настъпва най-дългият ден.

Кога настъпва пролетта според метеорологията?

Метеорологично погледнато, официалният първи ден на пролетта е 1 март (а последният е 31 май). Учените за времето си разделят годината на тримесечия, за да улеснят сравняването на сезонните и месечните статистики от една година към следващата.

Метеорологичните сезони се основават на годишни температурни цикли, а не на положението на Земята спрямо Слънцето и те следват по-отблизо григорианския календар.

Използването на датите на астрономическото равноденствие и слънцестоенето за сезоните би представлявало статистически проблем, тъй като тези дати могат да варират леко всяка година.

Споделете тази статия

Как актуализираме тази статия:

Непрекъснато следим за налична нова информация и актуализираме нашите статии.

Дата на публикуване:

Дата на последна промяна: