Цялата информация е във вашите ръце!

реклама

Мръсен въздух [фини прахови частици] в София – Опасно ли е за здравето?

Замърсяването на въздуха е свързано с депресията, според изследване

Мръсен въздух в София и през 2020г., причинен от фини прахови частици!

Данните от станциите на столична община, отново показват завишени нива на фини прахови частици, които доказано са вредни за човешкото здраве.

Ето и данните за нивата на ФПЧ10 (фини прахови частици 10 микрометра), които са измерени в станциите разположени на територията на гр. София:

air.sofia.bg

В кв. Надежда, в края на миналата година, измерванията сочеха, мръсен въздух причинен от фини прахови частици – 8 пъти над нормата 400 µg / m 3 през нощта и м/у 100 – 200 µg / m 3 през деня.

мръсен въздух от финни прахови частици
Справка за станция „София – АИС Надежда“ (снимка eea.government.bg)

Как Общината ще се бори с мръсния въздух?

На сайта air.sofia.bg са обявени взетите мерки от Столична община във връзка с повишаване нивата на фини прахови частици във въздуха:

  • Изберете градския транспорт днес
  • Изберете екологично отопление днес
  • Извънредни проверки на източници на замърсяване
  • Извънредни проверки на строителни обекти
  • Безплатно паркиране в буферните паркинги

Това са допълнителните мерки за справяне с проблема.

До колко е опасен за здравето мръсния въздух?

Въздействието на замърсяването на въздуха с фини прахови частици върху здравето е сериозно – една трета от смъртните случаи от инсулт, рак на белите дробове и сърдечни заболявания се дължат на замърсяването на въздуха.

Това има ефект, равен на този на тютюнопушенето, и много по-висок от, да речем, ефекта от яденето на твърде много сол.

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици е трудно да се избегне, без значение колко богат е районът, в който живеете. Замърсяването е навсякъде около нас.

Фините прахови частици във въздуха могат да се промъкнат покрай защитните сили на нашето тяло, прониквайки дълбоко в дихателната и кръвоносната система, увреждайки белите ни дробове, сърцето и мозъка.

Замърсяването на въздуха има пагубно въздействие върху децата. В световен мащаб до 14% от децата на възраст 5 – 18 години имат астма, свързана с фактори, включително замърсяване на въздуха. Всяка година, деца по-млади от 5 години умират от респираторни заболявания, свързани със замърсяването на въздуха (за 2016г. са починали 543 000 деца).

При бременните жени, изложени на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, това може да повлияе на растежа на мозъка на плода.

Замърсяването на въздуха също е свързано с когнитивно увреждане както при деца, така и при възрастни.

И така, колко замърсен може да бъде въздухът, преди да започне да се отразява на здравето ни?

За ФПЧ2.5, насоките на СЗО (Световната Здравна Организация) казват, че максималното безопасно ниво е средногодишна концентрация от 10 μg/m3 или по-малка.

За да насърчи градовете да намалят замърсяването на въздуха, дори ако не са в състояние да постигнат идеалните безопасни нива, СЗО е определила три междинни цели за градовете.

Това са: 15 μg / m 3 (междинна цел 3); 25 μg / m 3 (междинна цел 2); 35 μg / m 3 (междинна цел 1). Много градове вече надхвърлят горното ниво на междинна цел 1.

София попада в междинна цел 3; 25 μg / m 3, според ИАОС.

В сайта – nytimes.com може да видите нивата на мръсен въздух причинен от фини прахови частици, за най-лошия ден за тази година. Както и до-колко е вредно. Обикновено в София показва НЕЗДРАВОСЛОВНО“.

Фини прахови частици и депресия!

В едно скорошно проучване се казва, че излагането на мръсен въздуха е свързано с повишен риск от самоубийство и депресия.

Изследователите прегледаха девет съществуващи проучвания върху 16 държави, които изследваха потенциалната връзка между замърсяването на въздуха с фини прахови частици и депресията, тревожността, биполярното разстройство, психозата и самоубийствата. Размерите на извадката в проучванията варират от 958 до 69 966 участници.

Изследователите откриха връзка между контакта с ФПЧ 2.5 – прахови частици с диаметър до 2,5 микрометра в продължение на поне шест месеца.

Изследователите определиха това като дългосрочна експозиция. При 10 микрограма на куб/м, при средно ниво на ФПЧ 2,5 беше свързано с 10-процентово увеличение на вероятността да изпитате стрес и депресия.

За да придобиете представа за размера (ФПЧ 2,5 – 2,5 микрометра), косата на човек e между 40 до 120 микрометра.

Необходими са още изследвания, за да се потвърди дали замърсяването причинява лошо психично здраве, пишат авторите на проучването в списанието Environmental Health Perspectives.

Съавторът Isobel Braithwaite от отделите за психиатрия на Института по здравна информатика заяви пред Newsweek, ако бъде доказано, тази връзка може „да засегне милиони хора“.

Депресията засяга над 260 милиона души по света, подчерта тя и около 90 процента от хората в световен мащаб дишат нивата на замърсяване на въздуха с фини прахови частици над указанията на Световната Здравна Организация.

„Има редица изследвания, които откриват доказателства за биологични промени, които могат да помогнат да се обяснят механизмите, които биха могли да са в основата на това, като възпаление в мозъка, увреждане на нервните клетки и промени в нивата на хормона на стреса, но имаме нужда от повече изследвания, за да станат ясни ролите, които те могат да играят „, каза Braithwaite.

От къде идват тези фини прахови частици?

Източниците на фини прахови частици са автомобили, прах от промишлени дейности, изгаряне на дърва и въглища или дървесни материали и всичко друго което се запалва по време на горски пожари.

Замърсяването на въздуха е тясно свързано с изменението на климата – основният двигател на изменението на климата е изгарянето на изкопаеми горива, което допринася съществено за замърсяването на въздуха – и усилията за смекчаване на едното могат да подобрят другото.

Наскоро Междуправителственият комитет на ООН по изменението на климата предупреди, че електроенергията от въглища трябва да приключи до 2050 г., ако искаме да ограничим глобалното затопляне до 1,5C. Ако не, може да наблюдаваме голяма климатична криза само до 20 години.

Добавете SpiriTell към списъка си с източници (с натискане на бутона "Следване")