През 1930г. сградата на Индиана Бел е завъртяна на 90 °, докато служителите вътре работели

сградата на Индиана Бел е завъртяна на 90 °

През 1929 година телефонната компания Indiana Bell закупува сградата на Central Union Telephone Company и има планове да разруши и построи много по-голяма централа на това място.

Архитектът Кърт Вонегът старши обаче имал друга идея. Той предложил сградата да бъде преместена, за да се освободи място за разширяване и изграждането на втора сграда (компанията се нуждаела от повече офиси).

John Eichlea Co били изпълнител на преместването, докато Bevington, Taggert & Fowler били инженерите, Vonnegut, Bohn & Mueller били архитектите на проекта.

реклама

Между 12 октомври и 14 ноември 1930г. осем етажната 11 000-тонна сграда на Индиана Бел била преместена на 16 метра на юг по протежение на улица Меридиан и завъртяна на 90 градуса към улица Ню Йорк. Индиана Бел била премествана с 38cm/час, докато 600 служители работели вътре.

реклама

ВИДЕО

Това наложило да се удължат и направят гъвкави всичките кабели и тръби, след това да се повдигне на 0,60 сантиметра с крикове и да се постави върху ролки. За преместването на сградата са използвали още и ръчно управлявани крикове и парна машина.

Не е имало прекъсване на газ, електричество, вода, канализация и най-важното – телефонната услуга, която предоставяли на града.

Що се отнася до служителите на Индиана Бел, те влизали и излизали от бавно въртящото се работно място с помощта на подвижна пътека (дървен тротоар), която се движела заедно със сградата. Те не усещали движението на сградата. И да, преместването отнело около 30 дни.

Сградата е една от най-големите премествани някога. След което е разрушена през 1963г.

реклама