Социалната изолация е свързана с повишено възпаление

Социалната изолация

Скорошно проучване идентифицира връзка между социалната изолация и два възпалителни маркера, което предполага, че възпалението може да бъде допринасящ фактор.

Социалната изолация може да доведе до чувство на самота при възрастни хора и повишен риск от сериозни здравословни състояния. ( 1 )

Според авторите на неотдавнашното проучване 1 на всеки 4 възрастни на възраст 65+ е социално изолиран. ( 2 )

реклама

A в преглед от 2016 е установено, че социалната изолация, самотата, или и двете са свързани с 29% повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и 32% по-голям риск от инсулт. ( 3 )

Авторите на настоящото проучване споделят, „Социалната изолация е рисков фактор за заболеваемост и смъртност, сравним с добре установените рискови фактори, включително пушене на 15 цигари на ден, хипертония и заседнал начин на живот“.

Експертите обаче все още не разбират напълно защо социалната изолация засяга здравето по този начин.

В това проучване са използвани данни от (NHATS), като учените откриха значителна връзка между социалната изолация и маркерите за възпаление. ( 4 ) ( 5 )

„Свършената работа е стъпка напред в пътуването за разкриване на механизмите, чрез които социалната изолация води до по-високи нива на заболеваемост и смъртност“, обяснява водещият автор д-р Томас Кофи Менса Куджо.

Причини за възпаление

Възпалението е един от защитните механизми на човешкото тяло. Когато работи правилно, помага в борбата срещу токсини, наранявания и инфекции. Например, острото възпаление, след порязване на коляното, продължава няколко часа или дни.

Въпреки това, хроничното възпаление може да продължи месеци или години. Белите кръвни клетки могат да изпълнят тялото и да увредят здравите тъкани – тялото е в състояние на повишена готовност. ( 6 )

Проучванията показват, че тригерите за хронично възпаление при възрастни хора могат да включват:

  • хронични вирусни инфекции ( 7 )
  • затлъстяване ( 8 )
  • свързани с възрастта промени в чревните микроорганизми ( 9 )

Социалната изолация сама по себе си създава емоционален стрес, който предизвиква възпалителен отговор. ( 10 )

Връзката

Интерлевкин-6 (IL-6) и С-реактивен протеин (CRP) са две важни молекули, участващи във възпалението. Повишени IL-6 и CRP са свързани с много неблагоприятни последици за здравето, като повишен риск от сърдечно-съдови събития, намалена физическа работоспособност и когнитивно представяне и по-висок риск от смърт. ( 11 )

В неотдавнашното проучване изследователите се заеха да изяснят предишните открития, като изследват връзката между социалната изолация, IL-6 и CRP, използвайки данни от NHATS.

NHATS е представителна кохорта от бенефициенти на Medicare на възраст 65 и повече години. Изследователите анализираха данни от 4648 участници, които дадоха 2-часово интервю и кръвна проба през 2017г.

Учените изчислиха нивото на социална изолация на участниците, като разпределиха по една точка за всяко от следните:

  • живее с поне още един човек
  • разговор с двама или повече хора по „важни въпроси“ през изминалата година
  • посещаване на религиозни служби през последния месец
  • участие в други социални дейности през последния месец

Изследователите класифицираха участниците с общ резултат 0 като силно социално изолирани, тези с общ резултат 1 бяха класифицирани като социално изолирани, а тези с общ резултат 2 или повече като несоциално изолирани.

Средната възраст на участниците е 76 години, а 55,4% от участниците са жени. Около 4% от тях са силно социално изолирани, а други 17% са в социално изолираната група.

Анализът установи, че хората, които са преживели социална изолация, имат по-високи нива на CRP в сравнение с тези, които не са преживели социална изолация. Тази връзка остава същата при коригиране на социално-демографски и здравни фактори.

Същото важи и за нивата на IL-6, с изключение на това, че когато се коригират за социално-демографски и здравни фактори, възрастните хора, които са преживели тежка социална изолация, нямат статистически значими по-високи нива на IL-6.

Това проучване предоставя важни биологични маркери за социална изолация, които могат да се използват за идентифициране на най-застрашените от сериозни последици за здравето. Също така може да позволи по-целенасочени интервенции да бъдат приложени по-рано.

Споделете тази статия

Как актуализираме тази статия:

Непрекъснато следим за налична нова информация и актуализираме нашите статии.

Дата на публикуване:

Дата на последна промяна: