Учените може би откриха тайната за дълъг живот над 100 години

тайната за дълъг живот

Знаете ли каква е тайната за дълъг живот?

Очакваната продължителност на живота на хората се е увеличила повече от два пъти от 1900 година насам. Продължителност на живота се е увеличила от около 30 години през 1900 години на 73,2 години през 2023 години и се очаква да нарасне допълнително до 77,1 години през 2050 г.

Увеличава се и броят на хората над 100 години, известни като столетници. Учените изчисляват, че е имало около 450 000 столетници в световен мащаб през 2015 година, като този брой се очаква да нарасне до 3,7 милиона през 2050 г.

реклама

Предишни проучвания от началото на 2000-те години изчислиха, че в световен мащаб броят на хората, живеещи до 100 години или повече, ще се увеличи повече от пет пъти между 2005 и 2030 г.

Едно все още неизвестно нещо е какво позволява на някои хора да доживеят до 100 години, докато на други не.

Ново проучване в Медицинския факултет на Бостънския университет помага да се отговори на този въпрос, като открива, че столетниците притежават уникален състав и активност на имунните клетки, което им дава високофункционална имунна система и им позволява да живеят подълго.

Учените вярват, че тези открития могат потенциално да се използват за разработване на терапевтични средства за здравословно стареене.

Проучването беше публикувано наскоро в списание theLancet.

Какво се случва с нашата имунна система, докато остаряваме?

С напредването на възрастта всички части на тялото търпят промени, включително и имунната система.

Когато става дума за това как имунната система се променя с напредване на възрастта, имунното остаряване е свързаният с възрастта процес на имунна дисфункция.

Така че промените в състава и функцията на нашата имунна система с течение на времето могат да доведат до лоша имунна функция при по-възрастните хора. И това е тясно свързано с уязвимостта на хората към инфекции, автоимунни заболявания и дори различни видове рак.

Също така и свързаните с възрастта увеличения на възпаление поради високите нива на провъзпалителни маркери в кръвта и различните тъкани в тялото. Това е силен рисков фактор за всякакви заболявания, включително невродегенеративни процеси като болестта на Алцхаймер, например.

Така че има какво да се разгледа по отношение на имунната функция с течение на времето и как имунната ни система се променя с възрастта може или да ни направи по-уязвими, или да ни защити.

Проучването

Водещият автор на това проучване и нейният екип решават да изследват имунната системи на столетници, защото с възрастта настъпват промени в нашата имунна система, включително в тяхната функция и клетъчен състав, като тези промени могат да доведат до заболявания, свързани със стареенето.

Много столетници имат забавяне в началото на заболяването, свързано със стареенето, и това предполага наличието на елитен имунитет, който продължава да остава силно функционален дори в крайна старост.

За това проучване учените извършиха едноклетъчно секвениране върху категория имунни клетки, наречени периферни кръвни мононуклеарни клетки (PBMCs) от кръвни проби, взети от седем столетници, включени в проучването за столетници в Нова Англия.

Те използваха данни от една клетка и приложиха нови изчислителни методи за анализ на имунни клетки, които циркулират през имунната система през целия човешки живот. Също така разгледаха разликите в присъствието на специфични типове имунни клетки в по-млади възрасти и прекомерна старост и откриха специфични за типа клетки промени при остаряването и прекомерната старост.

Освен това взеха също едни и същи типове клетки и проучиха разликите в  генната експресия през различните възрасти, за да открият различни модели на генна експресия с екстремна дълголетие, които се променят с възрастта, но също така са уникални за екстремната старост.

Уникални типове клетки при столетници

След анализ учените потвърдиха наблюденията, направени в предишни проучвания на стареенето, които идентифицираха уникални специфични за клетъчния тип композиционни и транскрипционни промени, открити само при столетници, които отразяват нормалния имунен отговор.

Те също така открили, че столетниците имат клетъчен тип сигнатури, специфични за изключително дълголетие, както в гените с промени, свързани с възрастта, така и в гените, експресирани уникално при столетниците.

Това, което беше изненадващо, били различните модели на стареене, които идентифицирали, включително гени, които бяха специфични за стареенето, при които нивата на експресия се променят с възрастта, но не и при екстремна дълголетие в различните клетъчни популации.

Нови терапии за заболявания, свързани със стареенето

Потенциалните уроци тук са в това какво ни прави по-устойчиви.

Гледайки тези хора, които са имали изключително дълголетие, живели до 100 години и дори след това, можем да разберем каква е природата, каква е характеристиката на тяхната имунна система, така че да можем по-добре да разберем какво може да се случва и след това да разберем как това може да се превърне в потенциални терапии за други хора, така че повече хора да могат да се насладят на това.

Ако можем да определим какво създава тази имунна устойчивост за тези, които живеят над 100 години, това може да доведе до лечение, което може да помогне на хората да живеят по-дълго. Или, ако има определено здравословно поведение, което води до тази устойчивост, това също би ни помогнало.

Необходими са обаче повече проучвания, за да се разбере ефектът, който тези имунни модели имат върху дълголетието. Има ли нещо в семейната история на столетниците или други неща, случили се в живота им, излагане на определени неща, които може да са променили имунната им система.

Разбирането на повече за това може да доведе до нови терапии или нови начини за подобряване на имунната система.

Прочети още:

Споделете тази статия

Как актуализираме тази статия:

Непрекъснато следим за налична нова информация и актуализираме нашите статии.

Дата на публикуване:

Дата на последна промяна:


Още от ЗДРАВЕ: